A- A A+
INGIN MEMBERI MAKLUMBALAS KEPADA KAMI? KLIK DISINI

Perutusan Mufti

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat datang ke Portal Rasmi Website Jabatan Mufti Negeri Kelantan.  Dipanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi dengan kelimpahan rahmat dan izinNya telah dapat pihak kami mengadakan website bagi jabatan Mufti Negeri Kelantan  ini.  Semoga dengan paparan website ini akan memberi manfaat yang berterusan kepada umat Islam di Kelantan khususnya dan di Malaysia amnya.   Website ini bukan sahaja dapat menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama dan kefatwaan,  ia juga berperanan untuk memeberi pendedahan tentang ilmu-ilmu falak yang semakin dilupakan . Paparan berita –berita terkini berkenaan aktiviti jabatan juga disiarkan untuk tatapan umum.

 

Selaras dengan perkembangan dunia ICT masakini dimana maklumat kini dihujung jari, saya mengharapkan Laman Web Jabatan Mufti Negeri Kelantan dapat menyediakan sumber informasi dan maklumat terkini dan menepati dengan kehendak serta mesra pelanggan agar maklumat yang dikehendaki dapat dicapai /akses dengan cara mudah ,tepat dan cepat.

 

Diharapkan laman web ini memberi kesan dalam gaya kehidupan masyarakat yang menepati acuan agama diteruskan dan dipertingkatkan.  Era teknologi  kini dihujung jari sewajarnya dimanfaatkan dengan ilmu-ilmu yang memberi percambahan dalam pemikiran dan perubahan dari kejahilan kepada keilmuan.  Seterusnya dalam konteks yang lebih besar dapat membentuk ummah yang bertakwa.

Akhir kata, saya merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan syabas kepada semua wargakerja Jabatan Mufti Negeri Kelantan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung diatas kerjasama menerbit dan menjayakan penciptaan laman web rasmi ini.

Sekian terima kasih

Salam Hormat

Dato’ Haji Mohamad Shukri Bin Mohamad

BIODATA

Nama: Dato’ Haji Mohamad Shukri Bin Mohamad

Jabatan: Jabatan Mufti Negeri Kelantan, Kompleks Islam Darulnaim, Lundang, 15200 Kota Bharu, Kelantan.

No. Tel. Pejabat: 09-7482025

Tarikh Lahir: 17 September 1945 Bersamaan 9 Syawal 1364h (Isnin)

Tempat Lahir : Kota Bharu, Kelantan.

Alamat Rumah: Lot 2241, Jalan Dato’ Lundang, Kampung Bayam, 15200 Kota Bharu, Kelantan.

Nama Isteri: Datin Hajjah Salmiah Binti Mohd Zain

Anak-Anak: Mempunyai  Enam (6) Orang Cahaya Mata, Dua (2) Lelaki Dan Empat (4) Perempuan

Pendidikan Awal

i) Rendah : Sekolah Melayu Padang Garong, Kota Bharu, Kelantan (1957)

Ii) Menengah : Maahad Muhammadi Kota Bharu, Kelantan (1968)

 
Pengajian Tinggi

i) Yayasan Pengajian Tinggi Islam Nilam Puri, Kelantan (1972).

ii) Universiti Al-Azhar, Mesir (1974).

KERJAYA

1) 1974 Hingga 1982 - Guru Pendidikan Islam Di Sekolah Sultan Abdul Jalil, Johor

2) 1982 Hingga Jun 1989 - Guru Pendidikan Islam Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiah, Tumpat, Kelantan

3) 1989 - Pegawai Agama Di Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

4) 1990 Hingga 14.04.1991 - Memangku Jawatan Sebagai Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Kelantan

5) 15.04.1991 Hingga 31.12.2007 - Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Kelantan

6) 1 Januari 2008 Hingga Sekarang - Mufti Kerajaan Negeri Kelantan

KEANGGOTAAN DALAM JAWATAN NEGERI / PERSEKUTUAN

1) 1996 Hingga Sekarang - Ahli Majlis Penasihat Raja Kelantan (MPR)

2) 2009 Hingga Sekarang - Ahli Majlis Perajaan Negeri Kelantan (MPN)

3) 2009 - Ahli Jamaah Pengampunan Negeri Kelantan

4) 1990 Hingga Sekarang - Ahli Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

5) 1990 Hingga Sekarang - Ahli  Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

6) 1990 Hingga Sekarang - Ahli Dewan Syura Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

7) 1990 Hingga Sekarang - Pengerusi Jawatankuasa Dakwah Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

8) 1990 Hingga Sekarang - Pengerusi Jawatankuasa Penyelidikan Dan Membasmi Ajaran Sesat Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

9) 2008 Hingga Sekarang - Pengerusi Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

10) Ahli Majlis Perunding Islam (MPI) Jabatan Perdana Menteri

11) 2005 Hingga Sekarang - Pengerusi Jawatankuasa Kenaikan Pangkat Yayasan Islam Kelantan (YIK)    

12) Ahli Jawatankuasa Tatatertib Yayasan Islam Kelantan (YIK)

13) Penasihat Syariah Kepada Permodalan Nasional Berhad (PNB) 

AKTIVITI SOSIAL / KEMASYARAKATAN

 1) Sebagai Penceramah Di Radio Kelantan FM.

 2) Sebagai Tenaga Pengajar / Pengkuliah Di Masjid-Masjid

 3) Penyampai Khutbah Jumaat / Hari Raya

SUMBANGAN DI PERINGKAT ANTARABANGSA

1) 24.10.2010 - Undangan Selaku Pembentang Kertas Kerja Seminar Fatwa Dalam Kesejahteraan Ummah 

2) 05.10.2011 - Jemputan Ceramah Khas/Pembentangan Kertas Kerja Dalam Seminar Jaringan Fatwa Di Thailand Kali – 1

Bertajuk: Pengurusan Fatwa Antara Kepentingan Dan Masa Depan: Satu Pengalaman Di Kelantan”

3) 17-19.10.2017 - Jemputan Ke Persidangan Organisasi Fatwa  Sedunia Anjuran Darul Ifta’ Kaherah, Mesir.

SENARAI KERTAS KERJA

1) Pengurusan Kepimpinan Terbaik Melalui Ilmu Dan Amal

2) 13.08.2002 - Pengenalan Ringkas Konsep Usrah

3) Fiqh Al-Muwazanat Dalam Konteks Pembangunan Negara: Satu Huraian Awal

4) Fiqh Awlawiyyat Dalam Konteks Pembangunan Negara

5) 05.01.2003 - Amar Ma’aruf, Nahi Munkar : Satu Tuntutan

6) Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah : Teras Perpaduan Ummah Di Malaysia

7) 12.11.2001 - Pengesahan Perubatan ‘Bebas Hiv’ Kepada Bakal Pengantin Satu Pandangan Awal Berlandaskan Prinsip Syariat

8) Pembahagian Harta Sepencarian Kerana Perceraian Mati Dan Tuntutan Waris-Waris

9) Membentuk Kecemerlangan Remaja Islam Dan Cabaran Masa Kini

10) Pendidikan Anak-Anak Menurut Islam – Pendekatan Luqmanul Hakim

11) 13.07.2004 - Pendekatan Kerohanian Dalam Menghadapi Penyakit

12) Kesihatan Mental Dari Sudut Islam

13) 18.11.2004 - Kerja Berpasukan Ke Arah Meningkatkan Profesionalisme

14) Muhasabah Terhadap Perkhidmatan Awam

15) Kebudayaan, Kesenian Dan Pelancongan : Perspektif Islamiy

16) Pemantapan Integriti Dalam Perkhidmatan Awam Menurut Kaca Mata Islam

17) Islam Hadhari Penjana Khairu Ummat

18) Pembayaran Zakat Melalui Kaedah ‘Kad Kredit Satu Perbincangan Hukum

19) Politik Wanita

20) Konsep Dan Masalah Kempimpinan Dari Sudut Islam

21) 27.07.2004 - Pembinaan Personaliti Dan Pemikiran Muslim Masa Kini

22) 17.06.1998 - Sifat-Sifat Pengguna Yang Baik

23) Komunikasi Berhemat Satu Tuntutan Dalam Islam

24) Pengurusan Kewangan Mengikut Perspektif Islam

25) Pengurusan Kewangan Mengikut Perspektif Islam

26) Konsep Dan Masalah Kepimpinan Dari Sudut Islam

27) Peranan Ibu Bapa Dalam Memacu Kecemerlangan Ilmu Anak-Anak

28) Tekanan Perasaan (Stress) Menurut Islam

29) Amalan Pengurusan Masjid

30) Kewajipan Kita Terhadap Masa

31) Kepentingan Hidup Berkeluarga

32) Pemantapan Integriti Dalam Perkhidmatan Awam Menurut Kaca Mata Islam

33) 28.02.2016 - Ke Arah Mengembalikan Kegemilangan Institusi Masjid

34) Menjiwai Amanah Mengelak Rasuah, Rezeki Barakah

35) Peranan Pelajar Terhadap Ibu Bapa

36) Oktober 2001 - Merokok Dalam Pandangan Islam

37) Tajdid Al-Fikr Sebagai Suatu Tuntutan Agama Dalam Menyongsong Arus Deras Globalisasi

 38) Undang-Undang Harta Dalam Islam

 39) Kepentingan Qana’ah Kepada Penjawat Awam

 40) Permasalahan Keluarga Dan Kaedah Penyelesaiannya

 41) Hak Kanak-Kanak Menurut Islam

 42) Menjiwai Amanah Mengelak Rasuah, Rezeki Barakah

 43) Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam

 44) Bidangkuasa, Tugas Dan Terma-Terma Perlantikan

 45) Hukum Bermusafir Pada Hari Jumaat

 46) 06.08.2007 - Sakhsiah Gemilang Insan Terbilang

 47) Perawatan Infertiliti Dari Perspektif Islam

 48) Januari 2009 - Adab Dan Cara Mulia Menemui Isteri Bagi Tujuan Melakukan Persetubuhan

 49) 19.07.2009 - Latarbelakang Bank Susu

 50) 10.09.2009 - Idulfitri Dan Kemaafan

 51) Pembedahan Dari Perspektif Fiqh Islami

 52) Fatwa Berhubung Dengan Jenis-Jenis Permainan Hiburan

 53) 07.12.2009 - Rumahtangga Berkualiti

 54) 24.11.2009 - Pertanian Itu Ibadat

 55) 29.12.2009 - Pemerkasaan Keilmuan Di Kalangan Masyarakat Muslim

 56) 07.12.2010 - Khutbah Dan Penyampaiannya

 57) 24.03.2015 - Jihad Vs. “Ekstremisme” : Penjelasan Ringkas

 58) Memperkasa Budaya Ilmu : Peranan Guru Takmir

 59) 18.02.2016 - Penghayatan Disiplin Pelajar

 60) 26.03.2014 - Peranan Imam Dalam Menangani Isu Semasa Masyarakat

 61) 05.01.2016 - Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah : Teras Kemantapan Berakidah

 62) 04.02.2016 - Adab Belajar Ilmu

 63) 20.01.2016 - Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah

 64) 20.01.2016 - Kerja Sebagai Satu Ibadah

 65) 14.01.2015 - Etika Imam Dan Integriti

 66) 11.12.2014 - Integriti 2012 (Mufti)

 67) 28.08.2014 - Kemerdekaan – Antara Belenggu Dan Kebebasan

 68) 21.08.2014 - Kebebasan Dalam Islam

 69) 14.05.2014 - Mencapai Kekuatan Diri

 70) 23.04.2013 - Perpaduan Membentuk Kekuatan Ummat

 71) 05.03.2013 - Kepimpinan Diteladani Dalam Islam

 72) 17.01.2013 - Solat Khusuk

 73) 12.12.2012 - Tema-Tema Asasi Kajian Berkenaan Fatwa; Perspektif Teorikal-Konseptual

 74) 01.11.2012 - Peranan Ibu Bapa Dalam Memacu Kecemerlangan Ilmu Anak-Anak

 75) 23.10.2012 - Kriteria Dan Panduan Pengeluaran Fatwa Menurut Ahli Sunaah

 76) 22.10.2012 - Muzakarah Pakar Usim

 77) 15.10.2012 - Remaja Kini Dan Cabaran

 78) 14.10.2012 - Kesempurnaan Ibadah Membina Kecemerlangan Umat

 79) 17.09.2012 - Sakhsiah Gemilang Insan Terbilang

 80) 17.09.2012 - Pengurusan Nilai Murni

 81) 28.03.2012 - Integriti 2012

 82) 28.03.2012 - Pemantapan Integriti Dalam Perkhidmatan Awam

 83) 24.11.2011 - Peranan Ulama Dalam Pembangunan Umat (2)

 84) 24.11.2011 - Peranan Ulama Dalam Pembangunan Umat

 85) 01.11.2011 - Integriti 2007 Version

 86) 06.08.2011 - Kelebihan Surah Yasin

 87) 22.07.2010 - Pembinaan Modal Insan Berkualiti Dan Berintegriti

 

 

 Ref: F-Surat2 Dato’ Mufti/Biodata Dato’ Mufti 2016 (Calon Tokoh Maal Hijrah 1438)

 

PENSIJILAN

PENSIJILAN
mpc2.jpg

Jabatan Mufti Negeri Kelantan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman portal ini.

Paparan terbaik dengan resolusi 1280 x 800

Hakcipta © 2010 - 2021 Pejabat Mufti Negeri Kelantan
Paparan terbaik dengan IE 7.0, Google Chrome 10.0, Safari 4.0, Opera 10.0 atau Mozilla Firefox 3.0 dengan resolusi 1280 x 800
Jabatan Mufti Negeri Kelantan, Kompleks Islam Darulnaim, Jalan Sultan Yahya Petra, 15200 Kota Bharu Kelantan. Tel : 09 7482023 Faks : 09 7478170 Email : jabmufti@kelantan.gov.my
Kemaskini Terakhir :

Search