FATWA TAHUN 2014

 

HUKUM EX-GRATIA: PUSAKA ATAU HIBAH.

(Kertas Mesyuarat Jemaah Ulama’ Bilangan 7/1/2014)

Kategori- Sosial Syariah ( Pusaka)

 

Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 09 Februari 2014Bersamaan  09 Rabiulakhir 1435 Hijriah telah membincangkan Isu Hukum Ex-Gratia: Pusaka Atau Hibah.Setelah membincangkan perkara ini mesyuarat bersetuju memutuskan sebagaimana berikut;

Setelah membincangkan isu ini mesyuarat bersetuju membuat keputusan bahawa jika kerajaan telah menetapkan mana-mana pampasan ia adalah untuk isteri dan anak-anak, maka wang yang diperolehi itu adalah tertakluk kepada peraturan yang berkuasa. Akan tetapi jika ia diberikan kerana pekerjaan si mati maka ia adalah pusaka dan wang tersebut perlu difaraidhkan.

Berkenaan pemberian ex-gratia ini, mesyuarat bersetuju memfatwakan bahawa ia merupakan harta pusaka kerana pemberian ini dibuat berasaskan pengiraan tertentu terutama tempoh perkhidmatan dan gaji pekerja.

Fatwa ini dikeluarkan berasaskan hujah bahawa dalam Mazhab as-Syafie, harta pusaka ialah segala harta dan apa yang menjadi hak yang sah secara kepunyaan si mati pada masa hidupnya, kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya yang berhak samaada harta benda, hak kepunyaan samada dia masih hidup atau apa yang termasuk dalam miliknya yang diusahakan semasa hidupnya tetapi hasil diperoleh setelah dia meninggal dunia.

قال شهاب الدين الرملي في كتابه نهاية المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس , الصفحة الثانية (من تركة الميت) وهي ما يختلفه من حق الجناية وحد قذف او اختصاص او مال كخمر تخللت بعد موته ودية أخذت من قاتله لدخولها فى ملكه وكذا ما وقع بشبكة نصبها في حياته على ما قاله الزركشي.

Ertinya : As-Syeikh Shahabuddin Ar-Ramli menta’rifkan harta pusaka ialah apa-apa yang ditinggalkan untuk orang kemudian daripadanya dari sesuatu hak seperti  jenayah, tuduhan berzina atau ikhtisas atau mal seperti arak yang telah menjadi cuka setelah matinya, diyyat yang diambil dari pembunuhannya, kerana diyyat itu termasuk kedalam miliknya. Begitu juga apa yang termasuk kedalam pukatnya yang telah dipasang dimasa hidupnya.

FATWA TAHUN 2018

 

HUKUM DUIT DIGITAL (BITCOIN) MENURUT PERSPEKTIF ISLAM.

(Kertas mesyuarat Jamaah Ulama’ Bil : 3/1/2018)

 

Kategori : Sosial Syariah

 

Mesyuarat Jamaah Ulama’ Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu  Kelantan yang bersidang pada 02 Mei 2018 bersamaan 16 Syaaban 1439 Hijriah bertempat di bilik mesyuarat tingkat 4, Majlis Agama Islam Kelantan telah membincangkan  isu mengenai Hukum Duit Digital (Bitcoin) Menurut Perspektif Islam.

1          Mesyuarat membincangkan isu ini berdasarkan pembentangan kertas kerja yang disampaikan oleh Yang Berusaha Profesor Doktor Asmadi bin Muhamad Naim.

 1. Setelah membincangkan isu ini dengan terperinci mesyuarat bersetuju memfatwakan hukum penggunaan duit digital (Bitcoin) untuk membuat penjualan, pembelian, pajakan dan urusan niaga lain adalah tidak diharuskan menurut syarak.
 2. Keputusan ini dibuat berdasarkan sebab –sebab berikut:
 • Ia tidak patuh terhadap sistem pengawalan dan keselamatan maya.
 • Ia bertentangan dengan kewangan berpusat untuk  negara-negara dan bank-bank pusat.
 • Ia digunakan untuk melepaskan diri daripada agensi keselamatan bagi menjalankan aktiviti  haram.
 • Ia digunakan secara meluas oleh kumpulan bersenjata dan ektrimis seperti kongsi gelap, dadah dan penggubahan wang haram untuk mengelakkan diri daripada ditangkap dan didakwa.
 • Terdedah kepada unsur gharar, mengharap nasib dan penipuan
 •  Ia hanya perdagangan mata wang elektronik sepenuhnya dalam talian sahaja.
 • Ia adalah mata wang digital yang tidak berpusat yang tidak mempunyai kehadiran fizikal dan tidak boleh diukur secara konkrit.
 • Ia mengandungi unsur jihalah.
 • Tidak harus berjual beli menggunakannya.
 • Ia tidak mempunyai badan kawalan pusat di belakangnya.

FATWA TAHUN 2011

 

HUKUM BUKAN ISLAM MEMASUKI MASJID

(Kategori :Sosial/ Syariah)

(Kertas Mesyuarat Jemaah Ulama Bilangan 5/1/2011)

Tarikh : 24 Februari 2011/21 Rabiulawal 1432H

 

 

Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang pada 24 Februari 2011 bersamaan 21 Rabiulawal 1432H telah membincangkan isu mengenaiHukum Bukan Islam Memasuki Masjid dan telah bersetuju membuat keputusan seperti berikut:

 

Huraian :

 

 1. Mesyuarat membincangkan perkara ini dengan pembentangan kertas kerja oleh Setiausaha. Mesyuarat dimaklumkan bahawa isu ini dibincangkan supaya satu garis panduan mengenai hukum bukan Islam memasuki masjid dapat dilaksanakan di negeri ini.
 2. Garis panduan mengenai hukum bukan Islam memasuki masjid perlu dibuat memandangkan masjid-masjid di negeri ini seperti Masjid Muhammadi Kota Bharu, Masjid Jubli Perak Rantau Panjang dan Masjid Kampong Laut telah dijadikan salah satu destinasi utama bagi pelancong dalam dan luar Negara. Antara mereka ialah yang bukan Islam. Mereka datang untuk melawat dan masuk kedalam masjid bagi melihat keindahan dan ukiran seni bina dalaman dan luaran masjid.
 3. Msyuarat juga mengambil maklum bahawa isu bukan Islam memasuki masjid telah lama diperbahaskan oleh para ulama dan mereka berbeza pendapat tentang masalah ini kerana tiada nas mutlak yang melarang orang-orang bukan Islam memasuki masjid kecuali Masjid Al-Haram Mekah Al-Mukaramah.

Keputusan :

 

 Setelah membincangkan isu ini mesyuarat bersetuju membuat keputusan seperti berikut:

Orang bukan Islam diharuskan memasuki masjid-masjid selain daripada masjid Al-Haram Makkah Al- Mukarramah dan kawasan Tanah Haram jika mempunyai sesuatu tujuan serta mendapat kebenaran pemerintah Islam.

 1. Orang-orang bukan Islam dibenarkan memasuki masjid dengan syarat berikut:
 2. Dengan mendapat kebenaran daripada penguasa masjid.

2.Mereka mempunyai alasan kukuh untuk memasuki masjid.

 1. Mereka mesti menghormati kemuliaan masjid kerana ia adalah tempat suci untuk beribadah.
 2. Lelaki dan perempuan tidak dibenarkan membuka aurat semasa masuk kedalam kawasan masjid.  

 

Hujjah/Dalil :

 Keputusan ini dibuat berdasarkan dalil-dalil berikut :

 

 1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيم

Maksudnya:

 

 

         Wahai orang orang yang beriman! Sesungguhnya orang musyrik itu najis, oleh itu janganlah mereka menghampiri masjid Al-Haram sesudah tahun mereka ini.

 

 1. Selain daripada ayat larangan memasuki masjid Al-Haram, tidak terdapat nas –nas yang melarang orang bukan Islam memasuki masjid. Bahkan Rasulullah SAW pernah dikunjungi oleh rombongan penduduk Thaif lalu baginda menempatkan mereka di Masjid Al- Nabawi Madinah.

 

 1. Rasulullah SAW seperti yang diutarakan dalam sahih Al-Bukhari pernah mengikat seorang tawanan perang bukan Islam iaitu Thamamah bin Athal A-Hanafi ditiang Masjid Al-Nabawi Madinah sehingga beliau memeluk Islam.

FATWA TAHUN 2009

 

HUKUM BERTATU MENGIKUT PANDANGAN ISLAM

 

Kategori: Sosial /Syariah

 

 

 

KEPUTUSAN:

 

Mesyuarat  Jemaah  Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang kali 3/2009 di Bilik Mesyuarat Tingkat Tiga Majlis Agama Islam Kelantan  pada 27 Disember 2009 telah membincangkan Isu Hukum Bertatu Mengikut Pandangan Islam  dan telah bersetuju menbuat keputusan   seperti  berikut :-

 

 1. Hukum bertatu (pembuat tatu dan orang yang meminta dibuat tatu) mengikut pandangan islam adalah haram.

 

 1. Orang yang telah bertatu wajib bertaubat dan menyesal serta menghilangkannya dengan menggunakan kaedah teknologi yang sedia ada jikalau tidak mendapat kemudharatan. Jikalau mendatangkan kemudharatan, maka tidak mengapa dibiarkan dan dimaafkan.

 

 1. Orang yang telah bertatu tetapi tidak sempat menghilangkan setelah meninggal dunia maka tidak wajib dihilangkan tatunya kerana ianya akan menyiksa mayat tersebut.

FATWA TAHUN 2015

 

HAD KEMUALLAFAN SESEORANG SAUDARA BARU.

(Kertas Mesyuarat Jemaah Ulama Bilangan 4/3/2015)

 

Kategori : Sosial Syariah

 

Keputusan:

Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 06 Disember 2015 Masihi Bersamaan 24 Safar 1437 Hijriah telah membincangkan  isu Mengenai Hukum Had Kemuallafan Seseorang Saudara Baru.

Mesyuarat membincangkan perkara ini berdasarkan kertas kerja yang dibentangkan di dalam Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia bilangan 3/2015.

Perkara ini dibincangkan bertujuan untuk menyeragamkan  had kemuallafan seseorang saudara baru bagi negeri seluruh Malaysia.

Setelah membincangkan perkara ini mesyuarat bersetuju membuat keputusan seperti berikut:

Di dalam Islam  tiada sebarang Nas yang mewajibkan seseorang yang baru memeluk agama Islam dipanggil sebagai muallaf. Sebutan dan had tempoh panggilan muallaf ini lebih bersifat uruf semata-mata.

Adalah jelas bahawa had tempoh muallaf tidaklah ditentukan oleh syarak. Justeru ia bergantung kepada uruf yang ditetapkan oleh Ulama setempat.

Bagi negeri Kelantan, mesyuarat memutuskan untuk tidak menetapkan tempoh bagi menentukan had kemualaffan seseorang saudara baru bagi membuka ruang kepada golongan itu mendapat bimbingan agama yang berterusan serta bantuan yang sewajarnya daripada pihak berwajib dan pertubuhan-pertubuhan dakwah sehingga mereka mencapai kefahaman tentang agama Islam dengan sempurna.

Mesyuarat juga bersetuju supaya Majlis Agama Islam Kelantan memberi pembelaan yang maksima kepada golongan muallaf daripada sumber wang zakat agar mereka tidak terpengaruh dengan hasutan musuh-musuh agama yang mengajak mereka kembali ke agama asal atau keluar daripada agama Islam.

Justeru mesyuarat mencadangkan agar Majlis Agama Islam Kelantan mewujudkan rumah transit kepada golongan muallaf dengan kadar segera bagi membela golongan ini.

Publish modules to the "offcanvs" position.